Tükör terem

Sportfoglalkozásoknak ajánljuk! A teljes alsó szint befogadóképessége max. 50 fő.